Богословље

Μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα 1Тим 3, 2 у сукобу интерпретација

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 63–72

УДК: 27-277.2:27-284

Цео текст (.PDF)