Богословље

„Представљајући“ аспекти појма διακονία

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 73–94

УДК: 27-284

Цео текст (.PDF)