Богословље

Поредак (τάξις) личности Свете Тројице у Аподиктичким словима Григорија Паламе

Микоња Кнежевић
Универзитет у Приштини
Филозофски факултет
Косовска Митровица

Богословље: 1 (2011) 20-43
Цео текст (.PDF) УДК: 27-284:27-144.89

 

Сажетак: У тексту се разматра начин на који Григорије Палама говори о постојању поретка међу личностима Свете Тројице, нарочито с обзиром на проблем односа из- међу Сина и Светог Духа, а у контрапозицији са филиоквистичким и евномијанским гледиштем. Том приликом, излажу се неке кључне тезе Паламине тријадологије.

Кључне речи: поредак, Света Тројица, монархија, једносуштност, узрок, узроковано, теологија и икономија, filioque, Евномије Кизички

Summary: The paper elaborates the way in which Gregory Palamas speaks about the existence of order between the persons of the Holy Trinity, especially with regard to the problem of relationship between the Son and the Holy Spirit, and in contraposition with the filioque view and theology of Eunomius of Cyzicus. In so doing, some of the key thesis of Palamas’ triadology are put forward.