Богословље

Два богослужбена текста у српској рукописној традицији

Зоран Ранковић
Православни богословски факултет
Универзитет у Београду

Богословље: 1-2 (2010) 213-216
Цео текст (.PDF) УДК: 271.222 (497.11) : 27-282(0.032)

 

Сажетак: У овоме раду приложићу два богослужбена текста која се ретко срећу у срп- ској рукописној традицији. Реч је о Херувимској песми на Пасху и тропару и кондаку из Службе преноса моштију Лазара Четвородневнога. Приређене текстове пратиће на- помене о рукописима у којима се налазе поменуте богослужбене песме.

Кључне речи: Херувимска песма, Пасха, Лазар Четвородневни, Стихологија, Даскалија, српскословенски језик.

Summary: This essay deals with two liturgical songs which are rarely to be found in Serbian manuscript tradition. The first song is the Cherubim Hymn sung on Easter. It is written in Stichologia of Christophor Racanin, a manuscript in the collection of the National Museum in Prague (IX H 9 / Š 13). The second song, consisting of a troparion and a kontakion, is dedicated to the feast of the transfer of the relics of St. Lazarus of Bethany (October 17), and is kept in the manuscript number 5 in the Patriarchate Library in Belgrade.