Богословље

Јустин Ћелијски и Русија

Милосав М. Гудовић

Приказ
Богословље: 1-2 (2010) 264-268

Богдан Лубардић, Јустин Ћелијски и Русија: путеви рецепције руске философије и теологије, [библиотека Савремено богословље, књига 15.], Беседа, Нови Сад 2009, 211 стр.

Цео текст (.PDF) УДК: 271.222 (497.11) : 929 Popović J.].09