Уводно слово

Богословље: 1 (2009) 5-6

Цео текст (.PDF)