Богословље

Поредак у хришћанском дому - Социолошко-еклисијални аспекти породичних односа у Кол 3, 18 – 4, 1 и Еф 5, 22 – 6, 9

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Богословље: 2 (2009) 27-42
Цео текст (.PDF) УДК 27-277.2

 

Abstract. У прилогу се анализирају две варијанте текстова „поретка у дому“, религијско-етичких прописа, упућених женама и мужевима, деци и очевима, робовима и господарима, који се налазе у посланицама Колошанима (3, 18 – 4, 1) и Ефесцима (5, 22 – 6, 9). Обе посланице се сматрају списима из девтеропавловског литерарног корпуса. Приликом егзегезе текстова указује се на след аргументације, филолошке моменте и нарочито на античке паралеле, како оне из хеленистичког, тако и из јудејског наслеђа. Констатују се сродне социолошке поставке и наглашава друштвено интегрални аспект новозаветних текстова. После кратке егзегезе оба текста следи кратко размишљање о односу библијске егзегезе и теологије, при чему се ставља акценат на преузимање библијских модела размишљања као референтних полазних тачки за савремену хришћанску проповед и богословље.

Кључне речи: поредак у дому, социјални живот ране Цркве, егзегеза и теологија

Summary.The houshold code had its origins in discussions of „houshold management“ among philosophers and moralists from Aristotel onward. In the study of New Testament it is imortant to inquire the function of the codes in particular New Testament documents and what the codes reveal about relationship of Christians with the wider world. After the analytical exegesis of two „household codes“ in New Testament (Col 3, 18 – 4, 1 and Eph 5, 22 – 6, 9) it bacame clear that the Christian participate in conventional ethics of their world. This fact reveals the socialy integrative function of the christian household codes. But it is not only historical reconstruction and evaluation which we benefit from the exegesis of two texts, because social history of the Church has implications for how we understand theology itself, its developement, ideas, structures and the most important its function and the task today.